Дорожня карта для громадян щодо отримання дублікатів документів про освіту

1. Для отримання дубліката свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестата про повну загальну середню освіту, додатків до них або виправлення помилок у написанні прізвищ, імен, по батькові НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, В ЯКОМУ ВИ НАВЧАЛИСЯ Й ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ.

2. Надати оголошення в друкованих засобах масової інформації, в якому мають бути зазначені назва документа,  його номер та дата видачі, на чиє ім'я виданий, яким навчальним закладом, та про визнання його недійсним. 

3. Написати письмову заяву на ім'я керівника навчального закладу, в якій зазначити причину, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності); найменування документа,  який втрачено або пошкоджено, назва навчального закладу та дата його закінчення, згода на обробку персональних даних, інші відомості, якщо Ви вважаєте їх суттєвими для видачі дубліката. 

4. Разом із заявою необхідно надати:

  • копію документа про освіту, якщо така існує;
  • копію першої сторінки паспорта та свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);
  • довідку з поліції;
  • підтвердження про оплату послуг з виготовлення дубліката (копія квитанції).

5. Сплатити послуги з виготовлення дубліката в  “Інформаційному центрі “Освіта” ( Сумська  обл., м.Суми, вул.Прокоф'єва, 38, 3 поверх, "Нота Бене"). Копію документа про підтвердження оплати необхідно надати до навчального закладу.

6. Строк виготовлення дубліката документа про освіту становить приблизно 30 днів з моменту подання громадянином всіх необхідних документів до навчального закладу.

7. Після виготовлення й надходження дубліката документа Ви отримаєте його особисто в навчальному закладі  під підпис у Книзі видачі .

Підтвердження:

Виправлення свідоцтва

Виправлення атестата

Дублікат свідоцтва

Дублікат атестата

Дублікат свідоцтва з виправленням

Дублікат атестата з виправленням