Закон  України "Про попередження насильства в сім'ї"   http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2789-14

Закон України "Про освіту" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12